top of page
(金色燙金)新年利是封2023  GOLD FOIL DESIGN RED PACKET    ( 10's/ PACK)

(金色燙金)新年利是封2023 GOLD FOIL DESIGN RED PACKET ( 10's/ PACK)

GOLD FOIL DESIGN WEDDING RED POCKET -

燙金利是封2023 英文書法 be one letter

 

燙金設計 優雅金色燙金利是封,

紅包袋$78 (10's / 包)

 

 

 

PAPER: GOLD RED POCKET 240g

PRINTING: GOLD FOIL 

SIZE:90 X 175 mm

PACKING: 10'S PER BAG 

 

 

    HK$78.00Price
    bottom of page